Vladimír Farkaš – O mne

Ľubomír Farkaš

o mne

servis a opravy

dielňa

galéria

kontakt

FARKAS VIOLINS

Výroba a opravy hudobných nástrojov

eng fra ger rus

Vladimír Farkaš - Husliar
Do kontaktu s husľami som prišiel prvý krát približne vo svojich siedmich rokoch keď som začal navštevovať ZÚŠ. Po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia a niekoľkých rokoch práce v rôznych odvetviach som sa rozhodol venovať husliarskej profesii. V roku 2005 som nastúpil na SOU Luby U Chebu, odbor husliarstvo. Po úspešnom ukončení štúdia som si prehlboval prax u môjho brata Ľubomíra v Spišských Vlachoch. V roku 2008 sa mi naskytla možnosť stáže u talianskeho husliarskeho majstra Stefana Gibertoniho v Sheffielde (Veľká Británia). Tu som pod jeho vedením získal cenné skúsenosti a nové zručnosti. Po návrate na Slovensko som začal spolu s bratom Ľubomírom pôsobiť v husliarskej dielni v Košiciach na Strojárenskej ulici.

Domov


Valid CSS!

Vladimír Farkaš

o mne

servis a opravy

dielňa

galéria

kontakt